Reklamacja

 

 1. Niniejsze postanowienia dotyczące reklamacji obowiązują dla wszystkich procesów reklamacyjnych, realizowanych na podstawie zgłoszeń przesłanych do DEFTRANS Sp. z o.o. z siedzibą we Wszewilkach, ul. Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz (KRS: 0000097852; dalej jako „DEFTRANS”) jako sprzedawcy towarów, za których wady DEFTRANS ponosi odpowiedzialność.

 

 1. Niniejsze postanowienia dotyczące reklamacji mają zastosowanie, o ile w umowie pomiędzy DEFTRANS a zgłaszającym reklamację nie ustalono inaczej.

 

 1. DEFTRANS ma obowiązek dostarczyć do Klienta towar bez wad. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony przez niego towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym.

 

 1. Prosimy zawsze sprawdzić przy kurierze, czy paczka nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli paczka nosi ślady zniszczeń prosimy zgłosić przewoźnikowi zastrzeżenia wraz z opisem uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń lub braku towaru w dostawie czas zgłoszenia roszczenia wynosi 48 godzin od daty dostarczenia pod rygorem ich wygaśnięcia. Niezbędnym dokumentem, który powinien być dołączony do reklamacji w takiej sytuacji jest podpisany protokół szkody z przewoźnikiem.
 2. Zachęcamy do składania reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronach www.deftrans.pl, www.defra.pl oraz www.nas-meble.pl, w którym zawarte są wszelkie informacje niezbędne do kompleksowego zgłoszenia wady.
 3. Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać na adres: DEFTRANS Sp. z o.o. Wszewilki, ul. Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz bądź na adres e-mail: reklamacje@deftrans.com.pl

 

 1. Informacja o uznaniu za zasadną lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres korespondencyjny podany w formularzu reklamacyjnym lub inny wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 1. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod numerem telefonu 887 510 086, 607 807 525 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 lub pod adresem mailowym reklamacje@deftrans.com.pl

 

 1. Informujemy, że termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dostarczenia kompletnych informacji, danych, zdjęć lub próbek niezbędnych do weryfikacji istnienia wady i przyczyny jej powstania. Jest to termin, do którego DEFTRANS winno ustosunkować się w sprawie pozytywnej lub negatywnej decyzji odnośnie zgłoszenia.

 

 1. Informujemy, że termin realizacji uprawnień wynikających z rękojmi wynosi do 30 dni od momentu rozpatrzenia jej przez Dział Reklamacji bądź Dział Serwisu.

 

 1. Każda reklamacja powinna zawierać:
  1. opis wady;
  2. kopię lub skan dowód zakupu, dokumentację zdjęciową, zdjęcie etykiety produkcyjnej, zaznaczony reklamowany element w instrukcji montażu;
  3. Wskazanie oczekiwanego zachowania się ze strony DEFTRANS;
  4. Numer konta bankowego w przypadku roszczenia o zwrot ceny.

Pozwoli to na szybsze rozpatrzenie reklamacji oraz wnikliwą analizę przyczyny powstania zgłaszanej wady.

 1. Uprzejmie wskazujemy, że zgodnie z art. 560 Kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy powstaje wyłącznie w konkretnych sytuacjach. Przede wszystkim odstąpienie od umowy będzie możliwe dopiero wtedy, gdy żądanie naprawy lub wymiany będzie niemożliwe do zrealizowania albo będzie wymagać nadmiernych kosztów.

 

Wypełnij FORMULARZ REKLAMACYJNY ON-LINE

Pobierz i uzupełnij papierowy wniosek reklamacyjny

 

 

Interesujesz się wystrojem wnętrz? Chcesz nadążać za trendami? Planujesz remont łazienki?
Zapisz się na newsletter